جستجوی تگ "پایتخت"

 آپارتمان‌های قیمت مناسب در تهران

آپارتمان‌های قیمت مناسب در تهران

تحقیقات میدانی از فایل آپارتمان‌های مسکونی عرضه شده در بازار مسکن نشان می‌دهد: اگرچه بخش زیادی از فایل‌های عرضه شده با قیمت پیشنهادی بیش از میانگین قیمت مسکن در هرمترمربع در شهر تهران ارائه می‌شوند اما هنوز هم در مناطقی از پایتخت می‌توان فایل‌های قیمت مناسب(پایین‌تر از میانگین قیمت مسکن در شهر تهران) را پیدا کرد.

مشاهده

دانلود های پربازدید

محصولات پربازدید