جستجوی تگ "هنر"

هنرجوی بازیگری از چوبه دار رهایی یافت

هنرجوی بازیگری از چوبه دار رهایی یافت

هنرجوی بازیگری که در جریان درگیری پیرمردی را با چاقو به قتل رسانده بود در حالی که یک قدم با چوبه دار فاصله داشت با جلب رضایت اولیای دم از قصاص گریخت و به پرداخت دیه محکوم شد. وی صبح دیروز از نظر جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه ایستاد.

مشاهده

دانلود های پربازدید

محصولات پربازدید