جستجوی تگ "ملخ‌"

ملخ ها در آستانه ورود به تهران

ملخ ها در آستانه ورود به تهران

افزایش غیرطبیعی تعداد ملخ‌ها در مناطق مختلف شهرستان‌ رباط کریم موجب نگرانی کشاورزان بویژه غله‌کاران شده و این درحالی است که مسئولان می گویند این ملخ ها مشکلی ایجاد نمی کنند.

مشاهده

دانلود های پربازدید

محصولات پربازدید