جستجوی تگ "قدیمی ترین"

نام خیابان اولین تئاترها در تبریز، «تئاتر» شد

نام خیابان اولین تئاترها در تبریز، «تئاتر» شد

خیابان خاقانی شمالی در تبریز، که یکی از قدیمی ترین مرکزهای تئاترایران است، به نام خیابان تئاتر تغییر کرد.  تبریز، یکی از اولین شهرهای ایران است که صدای گامهای تئاتر در سالنهایش به گوش رسیده، سرآغاز تئاتر ارمنی‌ها در ایران، از تبریز آغاز و نخستین نمایشنامه؛ در تبریز در سال 1877 میلادی به روی صحنه آورده شد. بعد از تبریز ارمنی‌های ایران در سال 1878 میلادی در تهران، سال 1888 میلادی در جلفای اصفهان و در سال 1921 میلادی در رشت گروه‌های تئاتر تشکیل دادند.

مشاهده
قدیمی ترین کتاب فارسی را ببینید

قدیمی ترین کتاب فارسی را ببینید

«دیوان حافظ شرحی بر اشعار حافظ»، قدیمی‌ترین کتاب به زبان فارسی موجود در موزه کتابخانه سلطنتی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، برای 10 روز به نمایش درآمد. این کتاب نفیس، شرحی بر اشعار حافظ شاعر بزرگ و پرآوازه ایرانی است که به شرح محمد سودی، پژوهشگر و مترجم شهیر بوسنی به رشته تحریر درآمده و قدیمی‌ترین کتاب فارسی موجود در موزه کتابخانه سلطنتی است.  

مشاهده
کشتی جنگ دوم جهانی، در موزه آرمید

کشتی جنگ دوم جهانی، در موزه آرمید

قدیمی ترین کشتی در دریاچه ارومیه،  که از جنگ جهانی دوم ، کار انتقال مردم را برعهده داشت و حالا چندسالی بود که در کناره بندر شرفخانه به گل نشسته بود، به موزه دریایی ارومیه منتقل شد.  

مشاهده

دانلود های پربازدید

محصولات پربازدید