جستجوی تگ "صنایع دستی"

برنامه ایران برای جذب 20 میلیون گردشگر در افق 2025

برنامه ایران برای جذب 20 میلیون گردشگر در افق 2025

رئیس‌ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران با اشاره به هدف گذاری جذب 20 میلیون گردشگر در سند چشم انداز ایران گفت: با بسیج همه امکانات و اهمیت دولت و مجلس به بحث گردشگری می توان این رقم را محقق کرد تا ایران به جایگاه شایسته گردشگری خود برسد.   

مشاهده

دانلود های پربازدید

محصولات پربازدید