جستجوی تگ "صنایع دستی"

خراشاد؛ روستای جهانی

خراشاد؛ روستای جهانی "توبافی" (تصاویر)

"حوله بافی" سنتی یا "توبافی" روستای خراشاد از توابع بیرجند در استان خراسان جنوبی، یکی از مهمترین صنایع دستی استان به شمار می آید که بعد از حضور ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی ثبت جهانی شد.

مشاهده
پرداخت 300 هزار تومان به خانواده‌های 4 نفره

پرداخت 300 هزار تومان به خانواده‌های 4 نفره

خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از 3 میلیون تومان از جمله گروه های کارگران ساختمانی، قالی بافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش فرمایان و رانندگان بین شهری و درون شهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلین کارهای خانگی مشمول بسته حمایتی می شوند.

مشاهده

دانلود های پربازدید

محصولات پربازدید