جستجوی تگ "سیبری"

درنای مهاجر سیبری به ایران برگشت

درنای مهاجر سیبری به ایران برگشت

تک درنای مهاجر سیبری، پس از سفر طولانی 5000 کیلومتری اش امروز، به ایران رسید و در تالاب های فریدون کنار مازندران مهاجرتش را پایان داد تا دوباره در ماه اسفند عزم بازگشت به وطن کند.  

مشاهده

دانلود های پربازدید

محصولات پربازدید