جستجوی تگ "روسیه"

ایران به روابط گرم هم با غرب و هم با شرق نیاز دارد

ایران به روابط گرم هم با غرب و هم با شرق نیاز دارد

یک استاد روابط بین الملل در انگلستان معتقد است: ایران باید برای توسعه اقتصادی خود بیشتر با اروپا در ارتباط باشد، اما امنیت خود را بیشتر می تواند از طریق چین و روسیه تامین کند که لازمه این کار مقداری ظریف کاری در شعار «نه شرقی نه غربی» است.

مشاهده
ایران ناچار است با چین و روسیه کار کند

ایران ناچار است با چین و روسیه کار کند

معاون سابق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران معتقد است: «در شرایطی که ایران با تحریم ها و مشکلاتی از سوی آمریکا روبرو است ناگزیر از پیگیری استراتژی نگاه به شرق و ارتباط با روسیه و چین خواهد بود.»

مشاهده
روسیه و چین نقش دایه را برای ایران بازی نخواهند کرد

روسیه و چین نقش دایه را برای ایران بازی نخواهند کرد

سفیر سابق ایران در چین معتقد است: «هیچ یک از کشورهای تعریف شده در استراتژی نگاه به شرق، در شرایط تحریم نقش "دایه" را برای ایران بازی نخواهند کرد. اما می توان با اطمینان گفت که آنها محدودیت و حوزه تحریم ها را افزایش نمی دهند؛ بلکه تلاش می کنند راه حل هایی که برایشان کم هزینه باشد را انتخاب و توصیه کنند.»

مشاهده
استراتژی ایران باید ارتباط خوب با همسایگان باشد

استراتژی ایران باید ارتباط خوب با همسایگان باشد

سفیر سابق ایران در روسیه معتقد است: «منافع ملی تعیین کننده راهبردهای یک کشور است که می تواند شامل ارتباط با غرب و یا شرق باشد. اما با توجه به جایگاه منافع امنیتی، مهم ترین استراتژی ایران باید فارغ از نگاه به شرق، ایجاد مناسبات خوب با همسایگانش باشد.»

مشاهده
شرق و غرب از ایران به عنوان ابزاری برای چانه زنی استفاده می کنند

شرق و غرب از ایران به عنوان ابزاری برای چانه زنی استفاده می کنند

یک استاد دانشگاه در ایالات متحده آمریکا معتقد است که در شرایط فعلی ایران نباید تمام امیدش به یک یا دو کشور باشد. بلکه تهران باید روابط مناسب با تمام بازیگران اصلی داشته باشد و در نتیجه موقعیت چانه زنی خود را بهبود بخشد

مشاهده
استراتژی «نگاه به شرق» در بوته نقد و بررسی

استراتژی «نگاه به شرق» در بوته نقد و بررسی

چندی است در عرصه سیاست ایران لزوم اتخاذ استراتژی نگاه به شرق در سیاست خارجی دوباره مطرح شده است. در واقع این موضوع بیشتر از سوی منتقدین دولت روحانی تبلیغ می شود که در 5 سال گذشته سعی کرده بود رابطه ایران با غرب را بهبود بخشد. مهم ترین اقدام روحانی در این مسیر دستیابی به توافق هسته ای برجام بود که زمینه را برای تنش زدایی و افزایش روابط سیاسی و اقتصادی ایران با اروپا فراهم کرد.

مشاهده

دانلود های پربازدید

محصولات پربازدید