جستجوی تگ "دانشگاه کمبریج"

خالق

خالق "داستان های مجید" در انگلیس جایزه گرفت

اولین کنفرانس آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کمبریج به ‌پاس پنجاه سال تلاش مستمر در داستان‌نویسی و نقش ممتاز در توسعه‌ زبان و ادبیات فارسی تقدیرنامه‌ ویژه‌ این کنفرانس را به استاد 'هوشنگ مرادی کرمانی' اهدا کرد. مرادی کرمانی نوسنده معاصر ایرانی است که شهرت او بیشتر به خاطر کتاب‌هایی است که برای کودکان و نوجوانان نوشته ‌است.  

مشاهده

دانلود های پربازدید

محصولات پربازدید