جستجوی تگ "بنزین"

شگرد جدید قاچاقچیان برای قاچاق بنزین

شگرد جدید قاچاقچیان برای قاچاق بنزین

در جدیدترین شگردی که قاچاقچیان سوخت برای قاچاق بنزین مورد استفاده قرار داده‌اند، استفاده از بطری‌های خالی نوشابه و آب معدنی در احجام زیاد است که انتقال آن به آن‌سوی مرزها با شگردهای متفاوتی بسته به شرایط مکانی و زمانی صورت می گیرد.

مشاهده

دانلود های پربازدید

محصولات پربازدید