جستجوی تگ "اینستکس"

اکنون رهبران ایران دیدگاه واقع بینانه تری درباره اروپا دارند

اکنون رهبران ایران دیدگاه واقع بینانه تری درباره اروپا دارند

یک کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه در آلمان معتقد است: «در حال حاضر رهبران سیاسی ایران به این نتیجه رسیده اند که حتی وقتی اروپا "بخواهد" در برابر نمایش قدرت آمریکا مقاومت کند هم "نمی تواند" این کار را انجام دهد؛ در حالی که ایران تا مدت های مدیدی به این چشم به اروپا می نگریست که اروپا چون "نمی خواهد" پس در نتیجه "نمی تواند" نقش جهانی قوی تری ایفا کند.»

مشاهده
سفیر پیشین ایران: اروپا و امریکا هیچ اختلافی درباره ایران با هم ندارند

سفیر پیشین ایران: اروپا و امریکا هیچ اختلافی درباره ایران با هم ندارند

یک دیپلمات بلندپایه پیشین ایران معتقد است: «در شرایطی که ترامپ به دنبال ایجاد شکاف در میان اتحادیه اروپا و اتخاذ مواضع تهاجمی در رابطه با ایران است، بیانیه شب گذشته این اتحادیه اقدامی در جهت حفظ سیاست خارجی متحد میان اعضای اتحادیه ارزیابی می شود.»

مشاهده
ترامپ به دنبال کاهش انزوای خود درباره ایران است

ترامپ به دنبال کاهش انزوای خود درباره ایران است

یک استاد دانشگاه در امریکا معتقد است: «دولت ترامپ درصدد است با انجام هر آنچه که در توان دارد خصومت گسترده ای را علیه ایران ایجاد کرده و به این ترتیب از انزوای خود در مورد مساله ایران بکاهد. کنفرانس لهستان نیز بخشی از همین تلاش دولت آمریکاست.»

مشاهده
افزایش تردیدها درباره کارآمدی INSTEX

افزایش تردیدها درباره کارآمدی INSTEX

یک کارشناس مسائل بین الملل در ایران معتقد است: «منوط شدن اینستکس به اجرای FATF و یا موضوع موشکی، باعث می شود تا خوشبین ها هم در داخل ایران نتوانند از آن حمایت کنند. از این رو تردیدها درباره ادامه کار و گسترش دامنه این مکانسیم بیشتر شده است.»

مشاهده

دانلود های پربازدید

محصولات پربازدید