جستجوی تگ "امامزاده"

کسی نیست تخریب قبرستان ری را متوقف کند؟

کسی نیست تخریب قبرستان ری را متوقف کند؟

این روزها  بخشی از گورستان امامزاده عبدالله شهرری، تخریب شده است، تخریبی که علیرغم اعتراض های پیاپی مردم و حتی دستورهای رسمی دادستانی و اعضای شورای شهر هم پایان نگرفته و گویی تا انهدام نهایی قبرستان پیش می رود.  

مشاهده

دانلود های پربازدید

محصولات پربازدید