جستجوی تگ "ادرات ایران"

قرارداد فاینانس چهار بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه

قرارداد فاینانس چهار بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه

بانک مرکزی ایران از امضای قرارداد تامین مالی بین المللی میان چهار بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه خبر داد. به دنبال امضای یادداشت تفاهم بانک مرکزی ایران و موسسه دولتی بیمه صادراتی روسیه (اکسیار) در مهرماه سال جاری، قرارداد تامین مالی میان چهار بانک ایرانی سپه، توسعه صادرات ایران، پارسیان و پاسارگاد از یک سو و اگزیم بانک روسیه از سوی دیگر بدون محدودیت سقف امضاء شد.

مشاهده

دانلود های پربازدید

محصولات پربازدید