گالری تصاویر

مسجد تاریخانه، میراثی از صدر اسلام (تصاویر)
0 نظر مشاهده گالری

مسجد تاریخانه، میراثی از صدر اسلام (تصاویر)

مسجد تاریخانه دامغان نمونه کاملی از مساجد قرون نخستین ظهور اسلام است و شیوه معماری آن بواسطه نزدیکی به دوران ساسانی از معماری این دوره نشأت گرفته است. تاریخانه دامغان همچون دیگر مساجد صدر اسلام فاقد هرگونه تزئینات است.

خانه تاریخی وثوق در قلب تهران (تصاویر)
0 نظر مشاهده گالری

خانه تاریخی وثوق در قلب تهران (تصاویر)

خانه قوام الدوله که از آن با عنوان خانه وثوق نیز یاد می شود یکی از عمارت های تاریخی و زیبا در قلب تهران است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. این بنای زیبا که در سال 1253 قمری در زمان محمدشاه ساخته شد، متعلق به یکی از صاحب منصبان دوره قاجار به نام میرزا محمد قوام الدوله آشتیانی می‌باشد.