گالری تصاویر

دویدوخ، پایتخت فرش
0 نظر مشاهده گالری

دویدوخ، پایتخت فرش "دو رو" (تصاویر)

فرش دو روی ترکمنی خراسان شمالی که قریب به اتفاق تولیدات آن در روستای "دویدوخ" بافته می شود از جمله صنایع دستی منحصر به فرد استان خراسان شمالی است. اوج هنر و ظرافت فرش ترکمن در فرش دو رو به کار می رود که به لحاظ تکنیک، نقش و نگاره ها، ترکیب بندی و رنگ خاص این منطقه است.