یک پالایشگاه نفت و گاز در ایران تعطیل شد

یک پالایشگاه نفت و گاز در ایران تعطیل شد
کد مطلب : N-7297 تاریخ : 1397/12/21 - 14:31

پرشیا دایجست - پالایشگاه نفت و گاز پیروزی در شهرستان شاهرود در شرق ایران که یک پالایشگاه کاملاً خصوصی است با 680 نفر نیروی شاغل، به ‌دلیل عدم‌ دریافت خوراک، تعطیل شد.

ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه نفت و گاز پیروزی در ﺳﺎل 1392 آغاز شد و ﻓﺎز ﻳﻚ آن در فروردین ﺳﺎل 1395 ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و تجارت و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﻴﺎم رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر روحانی از ﻃﺮﻳﻖ وﻳﺪﺋﻮﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﻳﻦ ﭘﺮوژه در سه فاز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در هر سه فاز ﺑﻪ ﻳﻚ‌ﻫﺰار و 250 ﺗﻦ فرآورده نفتی در روز می‌رسد.

مواد اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮراک 13ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪای روزاﻧﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﺗأﻣﻴﻦ می‌ﺷﻮد. طی سال جاری با توقف ارائه خوراک به این پالایشگاه، تولید آن متوقف و این پالایشگاه فعال خصوصی ایران به تعطیلی کشیده شده است و تمامی 680 کارگر آن بیکار شدند.


بیشتر بخوانید:

احتمال تعطیلی نیروگاه اتمی ایران به دلیل کمبود بودجه

ذخایر نفت ایران به بیش از 160 میلیارد بشکه رسید

همکاری شرکت آلمانی با پالایشگاه نفت تبریز

افتتاح بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان


برای خواندن اخبار اقتصادی اینجا کلیک کنید

نظرات

captcha Refresh

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 0

مطالب مرتبط