تلگرام :   Persia Digest@

گالری تصاویر

بازگشت  'فربد'  به زندگی  (عکس)
0 نظر مشاهده گالری

بازگشت 'فربد' به زندگی (عکس)

یک فک خزری که چند روز پیش در دام ماهی گیران گرفتار شده بود پس از مداوا در سواحل شرقی دریای خزر و نزدیک بندرترکمن در شمال ایران رها سازی شد.                                                                                                                                                    

لجن شفا بخش  (عکس)
0 نظر مشاهده گالری

لجن شفا بخش (عکس)

دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی و دائمی ایران و شورترین آنها است که بعد از دریاچه "بحرالمیت" در فلسطین شورترین دریاچه جهان است. این دریاچه در طول تاریخ همواره برای استفاده از خواص درمانی آن مورد توجه بوده است.

شبیه ترین دوقلوهای ایران (عکس)
0 نظر مشاهده گالری

شبیه ترین دوقلوهای ایران (عکس)

هفتمین همایش ملی دوقلوها و چندقلوها در سالن همایش های ایرانیان ورزشگاه آزادی برگزار شد. در این همایش که به همت انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی برگزار شد دوقلوها و چندقلوهای سراسر کشور بدون محدودیت سنی گرد هم جمع شدند تا بزرگترین گردهمایی دوقلوهای ایران را تشکیل دهند.

شب های  روشن  تهران  (عکس)
0 نظر مشاهده گالری

شب های روشن تهران (عکس)

خیابان سی تیر تهران یکی از خیابان های قدیمی و تاریخی پایتخت ایران برای سالیان سال شب های ساکتی را می گذراند اما چند ماهی است دست فروش ها و دکه های فروش غذاهای خیابانی در این خیابان شب های روشن و شلوغی به راه انداخته اند که حال و هوای شب های "شانزه لیزه" را برای پایتخت نشینان دارد.